نمایش 1–36 از 245 نتیجه

سینک اخوان مدل 501 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۸۴۷,۰۲۴ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۳۱,۶۱۳ تومان است.

سینک اخوان مدل 500 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۸۸۲,۷۹۲ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۶۶,۳۰۸ تومان است.

سینک اخوان مدل 378 روکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۷۴۷,۴۶۱ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۶۰۵,۰۳۷ تومان است.

سینک اخوان مدل 376 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۰۳۷,۸۵۲ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۱۶,۷۱۶ تومان است.

سینک اخوان مدل 376 S توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۴۶۹,۵۴۴ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۳۶۵,۴۵۸ تومان است.

سینک اخوان مدل 372 روکار لگن چپ

قیمت اصلی ۲,۴۰۸,۲۱۵ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۳۵,۹۶۹ تومان است.

سینک اخوان مدل 368 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۲,۷۲۸,۹۰۲ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۴۷,۰۳۵ تومان است.

سینک اخوان مدل 364S روکار لگن چپ

قیمت اصلی ۲,۴۲۶,۷۲۸ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۳۵۳,۹۲۶ تومان است.

سینک اخوان مدل 364 روکار لگن چپ

قیمت اصلی ۲,۸۰۴,۰۲۷ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۱۹,۹۰۶ تومان است.

سینک اخوان مدل 372S روکار لگن چپ

قیمت اصلی ۱,۹۵۳,۰۴۸ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۹۴,۴۵۷ تومان است.

سینک اخوان مدل 362 روکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۷۰۸,۰۴۸ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۹۶,۸۰۷ تومان است.

سینک اخوان مدل 360 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۴۸۲,۰۵۹ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۳۷۷,۵۹۷ تومان است.

سینک اخوان مدل 348 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۵,۸۳۸,۵۷۹ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۶۳,۴۲۲ تومان است.

سینک اخوان مدل 354 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۷,۳۲۷,۶۴۹ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۱۰۷,۸۲۰ تومان است.

سینک اخوان مدل 350 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۶۱۹,۰۷۲ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۴۸۰,۵۰۰ تومان است.

سینک اخوان مدل 346 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۸,۳۷۶,۶۵۱ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۱۲۵,۳۵۱ تومان است.

سینک اخوان مدل 332 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۷,۶۶۶,۱۷۸ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۴۳۶,۱۹۳ تومان است.

سینک اخوان مدل 330 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۶,۸۷۷,۳۴۶ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۶۷۱,۰۲۶ تومان است.

سینک اخوان مدل 328S توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۲۷۷,۹۶۳ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۱۷۹,۶۲۴ تومان است.

سینک اخوان مدل 328 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۸۳۶,۲۷۱ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۲۱,۱۸۳ تومان است.

سینک اخوان مدل 326 S توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۰۲۷,۳۹۸ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۰۶,۵۷۶ تومان است.

سینک اخوان مدل 326 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۵۵۵,۱۹۹ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۴۱۸,۵۴۳ تومان است.

سینک اخوان مدل 324 S توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۳۰۹,۳۵۵ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۱۸۰,۰۷۴ تومان است.

سینک اخوان مدل 324 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۸۳۷,۲۵۶ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۶۹۲,۱۳۸ تومان است.

سینک اخوان مدل 322 روکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۰۱۳,۱۳۵ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۹۲,۷۴۱ تومان است.

سینک اخوان مدل 320S روکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۸۹۹,۸۴۵ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۸۲,۸۵۰ تومان است.

سینک اخوان مدل 320 روکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۴۵۸,۱۵۳ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۳۲۴,۴۰۸ تومان است.

سینک اخوان مدل 318S توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۶۳۹,۹۵۷ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۳۰,۷۵۸ تومان است.

سینک اخوان مدل 316 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۲,۹۷۸,۶۹۵ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۸۹,۳۳۴ تومان است.

سینک اخوان مدل 318 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۱۹۸,۲۶۵ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۰۷۲,۳۱۷ تومان است.

سینک اخوان مدل 312 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۲,۹۷۸,۶۹۵ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۸۹,۳۳۴ تومان است.

سینک اخوان مدل 310S توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۶۹۷,۰۲۵ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۸۶,۱۱۴ تومان است.

سینک اخوان مدل 310 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۲۵۵,۳۳۲ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۱۲۷,۶۷۲ تومان است.

سینک اخوان مدل 308 S توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۳,۶۹۷,۰۲۵ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۸۶,۱۱۴ تومان است.

سینک اخوان مدل 308 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۴,۲۵۵,۳۳۲ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۱۲۷,۶۷۲ تومان است.

سینک اخوان مدل 314 توکار لگن چپ

قیمت اصلی ۲,۹۷۸,۶۹۵ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۸۹,۳۳۴ تومان است.
سینک

سینک ظرفشویی یکی از اقلام ضروری در آشپزخانه است. در گذشته این مورد کمتر به عنوان یکی از نمادهای زیبایی به شمار می رفت، اما در حال حاضر انتخاب سینکی که مدرن باشد و با کابینت های آشپزخانه همخوانی داشته باشد؛ بسیار حائز اهیمت است. سینک های ظرفشویی از لحاظ نوع نصب و نیز تعداد و محل قرارگیری لگن ها دارای دسته بندی هایی هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

روکار: این نوع بر روی صفحه یک کابینت به طور کامل نصب می شود و پشت آن به دیوار است، تمامی سینک های قدیمی نمونه های خوبی برای سینک روکار هستند. کسانی که بابت خیس شدن اطراف و کابینت ها نگران هستند، بهتر است از نوع روکار استفاده کنند.

توکار: این نوع در بین صفحه کابینت قرار می گیرد و دور تا دور آن توسط صفحه رویی کابینت احاطه شده است. این نوع جدید و مدرن هستند و طراحان داخلی از آنها استفاده زیادی می کنند. در اکثر جزیره های آشپزخانه سینک هایی که می بینید توکار هستند. این مدل باید به شکلی تخصصی نصب و آب بندی شوند تا بعدها آب به داخل کابینت زیرین نفوذ نکند، به علاوه معمولا اطراف آنها نیز باید مدام خشک شود تا صفحه کابینت آسیبی نبیند.

زیرکار: این نوع درست شبیه توکار است، با این تفاوت که از زیر (داخل کابینت) به صفحه وصل می شود و لبه های سینک دیده نمی شوند. این مدل نیز باید به صورت تخصصی نصب شود.

تمامی مدل های ممکن است دارای یک یا دو لگن باشند. این لگن ها می توانند در سمت راست، چپ یا دو طرف قرار گرفته باشند، انتخاب نوع مناسب بستگی به سلیقه، فضا و نیاز شما دارد. اگر به دنبال برندی مطرح هستید که انواع ظرفشویی را با بالاترین کیفیت تولید کند، نام اخوان را به خاطر بسپارید؛ بی شک از انتخاب آن پشیمان نخواهید شد.